& Een gastvrije plek


Uniek en bijzonder, dat is verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard. De ligging alleen al, midden in het Libellebos in Uithoorn. Maar zeker ook de voorziening zelf: logeren, dagbesteding, vakantieopvang en tijdelijk verblijf in één, voor chronisch zieke kinderen. De Biezenwaard ondersteunt je kind en je gezin en stimuleert de ontwikkeling van je kind.

Huiselijke sfeer

Het specifieke aan De Biezenwaard is dat er altijd een (kinder)verpleegkundige aanwezig is. Er komen immers kinderen met allerlei ziektebeelden. Kinderen die 24 uur per dag verpleegkundig toezicht nodig hebben. De Biezenwaard is natuurlijk geen ziekenhuis en heeft dus geen arts die behandelt. Wel een arts die adviseert. Er zijn naast verpleegkundig medewerkers ook pedagogisch medewerkers. De kinderen zijn ziek maar zijn ook gewoon kinderen die zich willen ontwikkelen. Dat vraagt bij zieke kinderen meer en specifieke aandacht.

De Biezenwaard is een fijne plek voor kinderen om tijdelijk te verblijven, om te logeren of voor dagbesteding. Wij spelen in op de behoeftes en vragen van ouders en kind: wat hebben zij nodig en wat kunnen wij bieden. Sommige kinderen wonen bijvoorbeeld een jaar in De Biezenwaard voor zij naar huis kunnen of naar een andere voorziening. Anderen wonen in deeltijd een paar dagen in de week en verder thuis, meestal in combinatie met een paar dagen dagbesteding.

De Biezenwaard heeft veertien bedden en een aantal plaatsen voor dagbesteding. De kinderen komen uit een grote regio rondom Uithoorn. Er zijn goede contacten met de ziekenhuizen in de regio.