& Wat bieden wij


Kinderen verblijven soms onnodig in het ziekenhuis. Dat hoeft niet want De Biezenwaard biedt 24 uur per dag verpleegkundige zorg.
Dat kan op verschillende manieren. Wij kijken welke zorg je kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden.

Je kind krijgt een eigen ontwikkelingsplan met afspraken over eten en drinken, over de communicatie tussen de begeleider en jij als ouder en over ontwikkelingsmogelijkheden van je kind. Twee keer per jaar evalueren we dit plan met jou samen.

Wat bieden wij

 • Verblijf van een hele week of een vast aantal dagen
 • Logeren: we nemen de zorg tijdelijk van je over als de zorg te zwaar of te complex is voor de thuissituatie of om je te ontlasten
 • Dagbesteding: voor chronisch zieke kinderen en voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking
 • Zorg in de laatste levensfase: De Biezenwaard kan je kind en je ondersteunen in de laatste levensfase in een huiselijke omgeving, als dit thuis niet mogelijk is
 • Thuisondersteuning: in bepaalde situaties kunnen wij je thuis ondersteunen in de zorg voor je kind
 • Fysiotherapie: stimuleren van de motorische ontwikkeling van je kind
 • Logopedie: ondersteuning bij eet- en drinkproblemen en in de communicatie
 • Ergotherapie: oefenen van dagelijkse situaties zoals aankleden, in een rolstoel rijden, een lepel gebruiken
 • Gedragsdeskundige: kan de begeleiders of je ondersteunen in alle vragen over de ontwikkeling van je kind op sociaal en emotioneel gebied
 • Arts: ondersteunt de begeleiding in alle vragen op medisch gebied
 • Verpleegkundige: er is 24 uur per dag verpleegkundig toezicht
 • Muziek: muziek is een terugkerend onderdeel van de dagbesteding. Naar muziek luisteren of zelf muziek maken
 • CliniClowns: elke week komt er een CliniClown, tot groot plezier van de kinderen.

Begeleiding

De begeleiders zijn pedagogische of verpleegkundige medewerkers. De laatsten zijn BIG-geregistreerd (wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Wij stimuleren de ontwikkeling van je kind optimaal. Wij gebruiken daarvoor diverse behandelmethodes die passen bij je kind.

Enkele veel gebruikte methodieken zijn:

 • Ervaar het maar: we stimuleren motoriek, zintuigen en communicatie aan de hand van concrete thema’s zoals lichaam en verzorging, eten en drinken of de verschillende seizoenen. 
 • Kleine stapjes: we brengen de ontwikkelingen van kinderen in kaart en proberen die met heel kleine stapjes vooruit te helpen, bijvoorbeeld zelf broodbeleg aanwijzen of over een drempel stappen.
 • Totale communicatie: we gebruiken allerlei middelen om te kunnen communiceren met je kind. Bijvoorbeeld gebaren, spraak, voorwerpen, tekeningen, pictogrammen, mimiek, lichaamshouding. Voor ieder kind zoeken we de beste methode waarmee het kind kan communiceren en zich kan uiten.
 • Sensorische integratie: je kind leert om prikkels uit zijn omgeving te verwerken en om informatie die de zintuigen opdoen, te doseren. Bijvoorbeeld: een rusteloos kind bieden we rust door middel van een verzwaringsvest dat druk geeft, en door middel van aanraking.