& Ouders


Jij als ouder bent erg belangrijk voor De Biezenwaard. Jij kent je kind immers het beste. Op verschillende manieren hebben wij contact met ouders: via een schriftje, telefoon of e-mail. Je kunt ons altijd bellen. Wij beseffen dat het heel wat is om de zorg voor je kind uit handen te geven. Wij willen je dan ook in dit proces begeleiden.

Het gaat in de kern om vertrouwen. Om vragen als ‘is mijn kind schoon’, ‘zitten zijn haren netjes’, ‘Doen ze het net zoals ik?’. Maar ook om vragen als ‘hoe kan ik met mijn kind omgaan, hij huilt zo vaak, ik ben zo moe’. Wij nemen de tijd voor je vragen. Video: Familiedag op De Biezenwaard

Ouders aan het woord

Bij De Biezenwaard logeren allerlei kinderen, zij hebben er dagbesteding of vakantieopvang. Hieronder komt Luciënne Schroor, de moeder van TIjmen…

Familiedag

Ieder jaar organiseert het personeel van De Biezenwaard een familiedag, bedoeld voor vaders en moeders maar ook voor broertjes en…